Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 513/12 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczecin

Data podpisania: 2012/11/16

Data wejścia w życie: 2012/11/16


Zarządzenie Nr 513/12
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia  16 listopada 2012 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczecin

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220 , Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz.146, Nr 106, poz.675, Nr 40, poz.230, Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 217, poz. 1281, Dz. U. z 2012 r. poz. 567 ) zarządzam, co następuje:

§ 1. Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1 przekaże nieodpłatnie na rzecz jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Szczecin pn. „Straż Miejska” z siedzibą w Szczecinie, ul. Felczaka 9, samochód marki Daewoo Leganza 
o nr rejestracyjnym ZS 29123 - nr inwentarzowy ST-40 oraz samochód marki Nissan Primera 
o nr rejestracyjnym ZS 2677H - nr inwentarzowy ST-41. 

§ 2. Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1 przekaże nieodpłatnie na rzecz jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Szczecin 
pn. „Zakład Usług Komunalnych” z siedzibą w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 125A samochód marki Ford Transit o nr rejestracyjnym ZS 7333P - nr inwentarzowy ST-47. 

§ 3. Przekazanie, o którym mowa w § 1 i § 2 nastąpi w oparciu o protokół 
zdawczo-odbiorczy. 

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorom Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczeji Zakładu Usług Komunalnych oraz Komendantowi Straży Miejskiej. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


udostępnił: BOU, wytworzono: 2012/11/20, odpowiedzialny/a: Ewa Słodkowska, wprowadził/a: Elżbieta Stolarz, dnia: 2012/11/20 10:14:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Elżbieta Stolarz 2012/11/20 10:14:40 modyfikacja wartości
Elżbieta Stolarz 2012/11/20 10:14:20 modyfikacja wartości
Elżbieta Stolarz 2012/11/20 10:13:56 nowa pozycja