Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 479/12 zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia cennika korzystania z miejskich obiektów sportowych.

Data podpisania: 2012/10/22

Data wejścia w życie: 2012/10/22


ZARZĄDZENIE NR 479/12

Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 22 października 2012 r.

 zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia cennika korzystania z miejskich obiektów sportowych.

      Na podstawie § 2 uchwały Nr XV/306/04 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 stycznia 2004 roku w sprawie przyjęcia zasad korzystania z gminnych obiektów znajdujących się w zarządzie jednostki budżetowej pn. „Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji” oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecina do ustalania wysokości cen  i opłat za korzystanie z obiektów (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2004 r., Nr 12 poz.237) zarządzam, co następuje :

 § 1. W cenniku korzystania z miejskich obiektów sportowych będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 557/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia cennika korzystania z miejskich obiektów sportowych     (zm. Zarządzenie Nr 14/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 stycznia 2011 r., Zarządzenie Nr 184/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 kwietnia 2011 r., Zarządzenie Nr 78/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 lutego 2012 r.) ust. 2. - Kompleks Sportowy Zespół obiektów „Szczeciński Dom Sportu”, ul. Wąska 16 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia,

 § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi jednostki budżetowej
pn. „Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie”.

 § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Załącznik do Zarządzenia Nr 479/12

Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 22 października 2012 r.

 

 

 

2. KOMPLEKS SPORTOWY

Zespół obiektów „Szczeciński Dom Sportu”, ul. Wąska 16

 

Lp.

Rodzaj obiektu

Zakres wykorzystania

Czas

Cena brutto (zł)

1. 

 BASEN

wynajem toru

45 min.

90 zł

  50 m

wynajem toru

1 godz.

110 zł

 

 

bilet indywidualny normalny

1 godz.

12 zł

 

 

 

bilet indywidualny ulgowy*

 bilet ulgowy /program Szczecin Przyjazny Rodzinie/**

 

1 godz.

1 godz.

 

 

7 zł

zgodnie z zasadami funkcjonowania programu SPR**

 

 

 

karnet

 

12 godz.

 

120 zł

2.

BASEN

wynajem toru

45 min.

55 zł

25 m

wynajem toru

1 godz.

60 zł

 

bilet indywidualny normalny

1 godz.

12 zł

 

bilet indywidualny ulgowy*

 

bilet ulgowy/program Szczecin Przyjazny Rodzinie/**

1 godz. 

 

1 godz.

 

 7 zł

 

zgodnie z zasadami funkcjonowania programu SPR**

 

 

 

karnet

 

12 godz.

 

120 zł

3.

BASEN MAŁY

wynajem brodzika

45 min.

90 zł

wynajem brodzika

1 godz.

110 zł

4.

BASEN WIOŚLARSKI

trening

1 godz.

40 zł

 

 

trening

45 min.

57 zł

 

 

trening

1 godz.

76 zł

 

 

zawody sportowe

1 doba

1.800 zł

5.

HALA SPORTOWA

zawody sportowe

1 godz.

150 zł

 

 

imprezy komercyjne

1 doba

 3.000 zł

 

 

imprezy komercyjne

1 godz.

250 zł

 

 

trening

45 min.

51 zł

 

 

trening

1 godz.

68 zł

6. 

SALA SPECJALISTYCZNA

zawody sportowe

1 doba

900 zł

 

BOKSERSKA

zawody sportowe

1 godz.

75 zł

 

 

imprezy komercyjne

1 doba

 1.200 zł

 

 

imprezy komercyjne

1 godz.

100 zł

7.

SIŁOWNIA

wynajem/grupy

 45min

72 zł

wynajem/grupy

 1 godz.

96 zł

8.

Sala konferencyjna

wynajem

1 godz.

75 zł

wynajem

1 doba

700 zł

 Opłata parkingowa:

  • dla osób wykupujących usługę w kasie Kompleksu Sportowego parking jest bezpłatny
  • pierwsze 30 min jest bezpłatne, po jego przekroczeniu każda rozpoczęta godzina płatna 2 zł

Zgubienie biletu parkingowego – cena 20 zł

Zgubienie czytnika do otwierania szafki – cena 30 zł

Zgubienie numerka od szatni – cena 20 zł

 *Bilet ulgowy przysługuje:

  • w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) w godz. od 10:00 do 16:00
  • w soboty, niedziele i dni świąteczne w godzinach od 06:00 do 09:00
  • dzieciom i młodzieży uczącej się do lat 16 za okazaniem legitymacji szkolnej
  • osobom niepełnosprawnym (na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności; dotyczy także opiekuna jeżeli jest wymieniony w orzeczeniu)
  • osobom powyżej 65 roku życia

 **Cennik biletów zgodny z zasadami programu Szczecin Przyjazny Rodzinie, na podstawie Uchwały
Nr XXI/588/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Szczecin programu Szczecin Przyjazny Rodzinie oraz o zmianie innych uchwał.


udostępnił: Wydział Sportu, wytworzono: 2012/10/26, odpowiedzialny/a: Michał Piersiński, wprowadził/a: Michał Piersiński, dnia: 2012/10/26 14:26:38
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Michał Piersiński 2012/10/26 14:26:38 modyfikacja wartości
Michał Piersiński 2012/10/26 14:09:33 nowa pozycja