Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 278/12 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Data podpisania: 2012/06/19

Data wejścia w życie: 2012/06/19


Zadaniem Komisji jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : „Wykonanie robót dodatkowych na zadaniu: Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej do al. Wojska Polskiego w Szczecinie – Etap I i II”.


udostępnił: Biuro ds Zamówień Publicznych, wytworzono: 2012/06/21, odpowiedzialny/a: Bartłomiej Miluch, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2012/06/26 14:12:25
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2012/06/26 14:12:25 modyfikacja wartości
Elżbieta Sęk 2012/06/21 13:57:00 nowa pozycja