Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 501/12 zmieniające zarządzenie w sprawie dokonania przesunięć środków finansowych Państwowego Funduszu

Data podpisania: 2012/11/12

Data wejścia w życie: 2012/11/12


Na podstawie § 2 Uchwały Nr XVIII/515/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2012 zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 467/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 października 2012 r. w sprawie dokonania przesunięć środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania dotyczące rehabilitacji społecznej i zawodowej na rok 2012, Załącznik dotyczący przeniesienia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wymienione zadania na rok 2012 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie i Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie.

§ 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin do spraw społecznych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki:

udostępnił: Wydział Spraw Społecznych, wytworzono: 2012/11/14, odpowiedzialny/a: Beata Andruszkiewicz, wprowadził/a: Beata Andruszkiewicz, dnia: 2012/11/14 09:36:16
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Andruszkiewicz 2012/11/14 09:36:16 nowa pozycja