Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 458/12 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. koordynowania realizacji Polityki wspierania rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego oraz współpracy ze środowiskiem naukowym

Data podpisania: 2012/10/10

Data wejścia w życie: 2012/10/10


ZARZĄDZENIE NR 458/12

Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 10 października 2012 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. koordynowania realizacji Polityki wspierania rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego oraz współpracy ze środowiskiem naukowym

 

 

Na podstawie § 10 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 96/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 marca 2012 r.(zm. Zarządzenie Nr 361/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 lipca 2012 r.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. W Zarządzeniu Nr 500/10  Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 października 2010 r. w sprawie powołania Zespołu ds. koordynowania realizacji Polityki wspierania rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego oraz współpracy ze środowiskiem naukowym (zm. Zarządzenie Nr 548/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 listopada 2010 r., Zarządzenie Nr 24/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 lutego 2011 r., Zarządzenie Nr 512/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 października 2011 r., Zarządzenie Nr 94/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 marca 2012 r.,) § 1 otrzymuje brzmienie:

 

§ 1. W celu realizacji zadań wynikających z Uchwały Nr XXXII/620/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie przyjęcia polityki wspierania rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego oraz Uchwały Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025 powołuję Zespół ds. koordynowania realizacji Polityki wspierania rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego oraz współpracy ze środowiskiem naukowym w składzie:

Przewodniczący:

1) dr hab. inż., prof. ZUT Ryszard Getka – Pełnomocnik Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie,

Członkowie:

2) prof. dr hab. n. med. Marta Wawrzynowicz–Syczewska – Prorektor ds. Dydaktyki  Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie,

3) dr Elżbieta Marszałek – Rektor Wyższej Szkoły Ekonomiczno Turystycznej w Szczecinie,

4) prof. dr hab. Waldemar Gos – Prorektor ds. Finansów i Rozwoju Uniwersytetu Szczecińskiego,

5) dr Włodzimierz Puzyna – Rektor Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie,

6) dr inż. II of. mech. Przemysław Rajewski – Pełnomocnik Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie,

7) prof. dr hab. Wiesław Skrzypczak – Pełnomocnik Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie,

8) prof. zw. dr hab. Jan Karwowski – Pełnomocnik Rektora Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie,

9) dr hab. prof. AS Jorge Luis Valcarcel Gregorio – Prorektor ds. studenckich Akademii Sztuki w Szczecinie,

10) Grzegorz Fiuk – Prezes Zarządu Spółki Szczeciński Park Naukowo – Technologiczny,

11 Dariusz Wąs – Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin,

12) Elżbieta Masojć – Doradca Prezydenta Miasta Szczecin ds. kontaktów i współpracy z uczelniami wyższymi,

13) Michał Przepiera – Dyrektor Biura Strategii,

14) Andrzej Durka – Główny Specjalista w Biurze Strategii,

15) Elżbieta Andrzejczak – Główny Specjalista w Biurze Strategii,

16) Agnieszka Ignalewska – Inspektor w Biurze Strategii,

17) Olga Szadurska – Podinspektor w Biurze Strategii

18) Stefan Karbownik – Główny Specjalista w Wydziale Obsługi Inwestorów i Biznesu.”

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

UZASADNIENIE 

         

Zmiana Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie powołania Zespołu ds. koordynowania realizacji Polityki wspierania rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego oraz współpracy ze środowiskiem naukowym wynika z konieczności zmiany składu osobowego Zespołu, spowodowanego zmianami na stanowiskach wynikającymi z:

  • zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin,
  • wyborami na stanowiska rektorów, prorektorów i dziekanów publicznych szkół wyższych.

udostępnił: Biuro Strategii, wytworzono: 2012/10/26, odpowiedzialny/a: Agnieszka Ignalewska, wprowadził/a: Agnieszka Ignalewska, dnia: 2012/10/26 15:08:31
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Agnieszka Ignalewska 2012/10/26 15:08:31 nowa pozycja