Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 373/12 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania lokalnego zespołu koordynującego realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 – 2015 dla Gminy Miasto Szczecin

Data podpisania: 2012/08/08

Data wejścia w życie: 2012/08/08


ZARZĄDZENIE NR 373/12

PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 8 sierpnia 2012 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania lokalnego zespołu koordynującego realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 – 2015 dla Gminy Miasto Szczecin

 

 

Na podstawie § 10 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 96/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin, art. 2 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375) oraz § 4 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 24, poz. 128), zarządzam, co następuje:

 

§ 1. W Zarządzeniu Nr 433/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 września 2011 r. w sprawie powołania lokalnego zespołu koordynującego realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 – 2015 dla Gminy Miasto Szczecin, w § 1 pkt 13, 16 i 17 otrzymują brzmienie:

 

„13) Marek Królak – Kierownik Referatu Rehabilitacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie,

16) Kamila Trzebiatowska – Inspektor w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin,

17) Anna Budnik – Kierownik Referatu ds. Promocji i Profilaktyki Zdrowia w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin.”.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki:

udostępnił: WSS, wytworzono: 2012/08/14, odpowiedzialny/a: Małgorzata Olejnik, wprowadził/a: Maciej Jasiński, dnia: 2012/08/14 13:38:06
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Maciej Jasiński 2012/08/14 13:38:06 nowa pozycja