Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 216/12 w sprawie zmiany w budżecie Miasta i układu wykonawczego na 2012 rok

Data podpisania: 2012/05/11

Data wejścia w życie: 2012/05/11


Zarządzenie Nr 216/12

Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 11 maja 2012 r.

 

 

w sprawie zmiany w budżecie Miasta i układu wykonawczego na 2012 rok

 

Na podstawie art. 259 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240, z 2010 Dz. U. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726, z 2011 Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz. 1707) zarządzam, co następuje:

§ 1.Wprowadzam zmiany w zakresie wydatków budżetowych MiastaSzczecin na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2.Wprowadzam zmiany do układu wykonawczego budżetu Miasta Szczecin na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3.Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorowi Wydziału wymienionego w załączniku Nr 2.

§ 4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

PREZYDENT MIASTA

      Piotr Krzystek


udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2012/05/11, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Renata Rolska-Kamińska, dnia: 2012/05/24 12:27:18
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Renata Rolska-Kamińska 2012/05/24 12:27:18 modyfikacja wartości
Renata Rolska-Kamińska 2012/05/24 12:23:09 nowa pozycja