Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 423/12 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej

Data podpisania: 2012/09/17

Data wejścia w życie: 2012/09/17


ZARZĄDZENIE NR 423/12
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 17 września 2012 r.
w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej

Na podstawie § 17 ust. 5 Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw stanowiącego załącznik do Uchwały Nr II/N/848/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 15 kwietnia 2009 r.w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego,za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw zarządzam, co następuje:


§ 1. Powołuję Komisję Kwalifikacyjną do zaopiniowania wniosków o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Szczecin z okazji Dnia Edukacji Narodowej w następującym składzie:
1) Alina Serdyńska - Przewodnicząca Wydział Oświaty
2) Anna Korchut - Członek Wydział Oświaty
3) Leonarda Rożek - Członek Wydział Oświaty
4) Jolanta Białowąs - Członek Wydział Oświaty
5) Anna Kaczkiełło - Członek Wydział Oświaty
6) Kinga Grudzińska - Członek Wydział Oświaty
7) Wioletta Zmorzyńska - Członek Wydział Oświaty
8) Maria Świerczek - Członek ZNP
9) Anna Lewicka - Członek MOZ NSZZ „Solidarność”
Pracowników Oświaty i Wychowania
10) Kamilla Zacharek - Członek ZZ „Kontra”
11) Jolanta Sylwanowicz - Członek KNSZZ Solidarność '80
12) Judyta Piwko - Członek ZZ „Solidarność Ludzi Pracy”
13) Barbara Stępień - Członek NSZZ ”Solidarność”-80
14) Maria Doroszko - Członek ZZ Pracowników Oświaty Niebędących Nauczycielami.


§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Oświaty.


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 


udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2012/09/19, odpowiedzialny/a: Lidia Rogaś, wprowadził/a: Małgorzata Cis, dnia: 2012/09/19 13:55:05
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Cis 2012/09/19 13:55:05 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2012/09/19 13:52:10 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2012/09/19 13:50:09 nowa pozycja