Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 37/12 w sprawie zmiany w budżecie Miasta i układu wykonawczego na 2012 rok

Data podpisania: 2012/01/30

Data wejścia w życie: 2012/01/30


Zarządzenie Nr 37/12
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 30 stycznia 2012 r.

 

w sprawie zmiany w budżecie Miasta i układu wykonawczego na 2012 rok.

    Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z 2010 Dz. U. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835,
Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) oraz § 17 uchwały
Nr IX/146/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2012 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam zmiany w zakresie wydatków budżetowych Miasta Szczecin na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Wprowadzam zmiany do układu wykonawczego budżetu Miasta Szczecin na 2012 rok, zgodnie z załącznikami Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów wymienionych w załącznikach Nr 2.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                         Prezydent Miasta
                                                                                                                           Piotr Krzystek 
 


udostępnił: Biuro Budżetu i Funduszy Pomocowych, wytworzono: 2012/02/16, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Bogumiła Spiczko, dnia: 2012/02/16 14:38:06
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogumiła Spiczko 2012/02/16 14:38:06 nowa pozycja