Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 78/12 zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia cennika korzystania z miejskich obiektów sportowych

Data podpisania: 2012/02/23

Data wejścia w życie: 2012/02/23


 

 Na podstawie § 2 uchwały Nr XV/306/04 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 stycznia 2004 roku w sprawie przyjęcia zasad korzystania z gminnych obiektów znajdujących sięw zarządzie jednostki budżetowej pn. „Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji” oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecina do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów (Dz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 12, poz.237) zarządzam, co następuje : 

§ 1. W cenniku korzystania z miejskich obiektów sportowych będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 557/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia cennika korzystania z miejskich obiektów sportowych (zm. ZarządzenieNr 14/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 stycznia 2011 r., Zarządzenie Nr 184/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 kwietnia 2011 r.) ust. 1-5 oraz ust. 10 i 15 otrzymują odpowiednio brzmienie jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi jednostki budżetowej pn. „Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie”. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 


Załączniki:

udostępnił: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, wytworzono: 2012/04/03, odpowiedzialny/a: Dariusz Horniak - Zastępca Dyrektora WSiT, wprowadził/a: Dariusz Horniak, dnia: 2012/04/03 09:24:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Horniak 2012/04/03 09:24:37 modyfikacja wartości
Dariusz Horniak 2012/04/03 09:22:02 nowa pozycja