Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 20/12 w sprawie przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie

Data podpisania: 2012/01/17

Data wejścia w życie: 2012/01/17


ZARZĄDZENIE NR  20/12
Prezydenta  Miasta  Szczecin
z dnia 17 stycznia  2012 r.

w sprawie przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie


Na podstawie § 17 pkt 5 Uchwały Nr IX/146/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2012 rok, zarządzam co następuje:

§ 1.1.  Przekazuję Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie uprawnienia do dokonywania przeniesień planowanych bieżących wydatków między paragrafami w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej.

2. Uprawnienie, o którym mowa w ust.1 ma zastosowanie do zmian w planie finansowym jednostki w części dotyczącej bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, finansowanych dotacją celową z budżetu państwa.

§ 2. O podjętej decyzji w sprawie zmian określonych w § 1 zarządzenia Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie informuje Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 7 dni od daty dokonania zmian.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.

§ 4. Traci moc zarządzenie Nr 238A/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2012 r.

 

     wz. Prezydenta Miasta

      Bogdan Jaroszewicz
Zastepca Prezydenta Miasta


udostępnił: Biuro Budżetu i Funduszy Pomocowych, wytworzono: 2012/02/23, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2012/06/26 13:41:50
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2012/06/26 13:41:50 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2012/06/26 13:41:04 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2012/06/26 13:39:11 modyfikacja wartości
Renata Rolska-Kamińska 2012/02/24 09:40:14 modyfikacja wartości
Renata Rolska-Kamińska 2012/02/24 09:38:06 modyfikacja wartości
Renata Rolska-Kamińska 2012/02/24 09:26:30 modyfikacja wartości
Renata Rolska-Kamińska 2012/02/24 09:25:07 modyfikacja wartości
Renata Rolska-Kamińska 2012/02/24 09:18:15 modyfikacja wartości
Renata Rolska-Kamińska 2012/02/24 09:17:59 modyfikacja wartości
Renata Rolska-Kamińska 2012/02/24 09:11:11 modyfikacja wartości
Renata Rolska-Kamińska 2012/02/24 09:05:15 modyfikacja wartości
Renata Rolska-Kamińska 2012/02/24 08:59:20 modyfikacja wartości
Renata Rolska-Kamińska 2012/02/24 08:58:42 modyfikacja wartości
Renata Rolska-Kamińska 2012/02/23 12:07:35 modyfikacja wartości
Renata Rolska-Kamińska 2012/02/23 10:58:47 modyfikacja wartości
Renata Rolska-Kamińska 2012/02/23 10:58:10 modyfikacja wartości
Renata Rolska-Kamińska 2012/02/23 10:57:14 nowa pozycja