Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 297A/12 w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miasta Nr XX/557/12 z dnia 25 czerwca 2012 r.w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2012 rok.

Data podpisania: 2012/06/26

Data wejścia w życie: 2012/06/26


ZARZĄDZENIE NR 297A/12
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 26 czerwca 2012 r.


w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miasta Nr XX/557/12 z dnia 25 czerwca 2012 r.w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2012 rok.

    Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240, z 2010 r. Dz. U. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726, z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz.1707) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam układ wykonawczy do uchwały Nr XX/557/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 czerwca 2012 r.w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2012 rok zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do Zarządzenia.

§ 2. Wprowadzam zmiany do układu wykonawczego budżetu Miasta Szczecin na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów wymienionych w załączniku Nr 2.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                 Prezydent Miasta
                                                                                   Piotr Krzystek
 


Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarzadzania Finansami Miasta, wytworzono: 2012/07/23, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Bogumiła Spiczko, dnia: 2012/07/23 12:31:07
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogumiła Spiczko 2012/07/23 12:31:07 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2012/07/23 12:12:14 nowa pozycja