Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 108/12 uchylające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. stwierdzania zasadności przyjęcia rzeczy znalezionych 

Data podpisania: 2012/03/08

Data wejścia w życie: 2012/03/08


Zarządzenie Nr 108/12

Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 8 marca 2012 r.

uchylające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. stwierdzania zasadności przyjęcia rzeczy znalezionych 

 

Na podstawie § 1 w związku z § 3 ust.2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1966r. w sprawie rzeczy znalezionych (Dz.U. Nr 22, poz. 141, z 1991r. Dz.U. Nr 36, poz. 156) oraz § 9 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 195/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 505/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 października 2009 r., Zarządzenie Nr 583/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2009 r., Zarządzenie Nr 73/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 lutego 2010 r., Zarządzenie Nr 170/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 kwietnia 2010 r., Zarządzenie Nr 540/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 października 2010 r., Zarządzenie Nr 243/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 maja 2011r., Zarządzenie Nr 648/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 grudnia 2011r.), zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Traci moc Zarządzenie Nr 602/03 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 listopada 2003r. w sprawie powołania Zespołu ds. stwierdzania zasadności przyjęcia rzeczy znalezionych (zm. Zarządzenie Nr 266/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 maja 2005r., Zarządzenie Nr 648/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 listopada 2005r., Zarządzenie Nr 103/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 lutego 2006r., Zarządzenie Nr 491/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 września 2007r., Zarządzenie Nr 292/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 czerwca 2009r.).

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Biuro Obsługi Interesantów, wytworzono: 2012/03/14, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Eliza Tałajkowska, dnia: 2012/03/14 10:27:02
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Eliza Tałajkowska 2012/03/14 10:27:02 nowa pozycja