Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 335/12  w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej ds. zaopiniowania wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień przez Prezydenta Miasta Szczecin dla zawodników, trenerów, działaczy, menedżerów sportu, animatorów sportu oraz nadawania tytułów „Mecenas Sportu” i „Sportowa Impreza Roku”.

Data podpisania: 2012/07/17

Data wejścia w życie: 2012/07/17


ZARZĄDZENIE NR 335/12

Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 17 lipca  2012 r.

w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej ds. zaopiniowania wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień przez Prezydenta Miasta Szczecin dla zawodników, trenerów, działaczy, menedżerów sportu, animatorów sportu oraz nadawania tytułów „Mecenas Sportu” i „Sportowa Impreza Roku”.

     Na podstawie §12 ust. 5 Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień Prezydenta Miasta Szczecin dla zawodników, trenerów, działaczy, menedżerów sportu, animatorów sportu oraz nadawania tytułów „Mecenas Sportu” i „Sportowa Impreza Roku” stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XV/351/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie zasad i trybu ustanowienia nagród i wyróżnień przez Prezydenta Miasta Szczecin dla zawodników, trenerów, działaczy, menedżerów sportu, animatorów sportu oraz nadawania tytułów „Mecenas Sportu” i „Sportowa Impreza Roku”zarządzam, co następuje:

      § 1. Powołuje się Komisję Kwalifikacyjnąds. zaopiniowania wniosków o przyznanie nagród  i wyróżnień przez Prezydenta Miasta Szczecin dla zawodników, trenerów, działaczy, menedżerów sportu, animatorów sportu oraz nadawania tytułów „Mecenas Sportu” i „Sportowa Impreza Roku” w składzie :

 Przewodniczący :

1) Krzysztof Soska                - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin

 Członkowie :

2) Dawid Krystek                  - Komisja ds. Sportu Rady Miasta Szczecin,

3) Piotr Dykiert                       - Dyrektor Wydziału Sportu, Urząd Miasta Szczecin,

4) Leszek Siwecki                 - Doradca Prezydenta Miasta Szczecin ds. sportu, turystyki i współpracy ze środowiskiem małej i średniej przedsiębiorczości,

5) Michał Piersiński             - Inspektor w Wydziale Sportu, Urząd Miasta Szczecin,

6) Jerzy Eider                        - Rada Sportu Gminy Miasto Szczecin,

7) Longin Komołowski        - Rada Sportu Gminy Miasto Szczecin,

8) Andrzej Stec                     - Szczeciński Klub Olimpijczyka,

9) Sławomir Strąkowski     - Zachodniopomorska Rada Menedżerów Sportu,

10) Ferdynand Kaczyński   - Szczecińskie Towarzystwo Sportu,

      § 2. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds. społecznych.

      § 3. Traci moc Zarządzenie Nr 236/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej ds. zaopiniowania wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień przez Prezydenta Miasta Szczecin dla zawodników, trenerów, działaczy, menedżerów sportu, animatorów sportu oraz nadawania tytułów „Mecenas Sportu” i „Sportowa Impreza Roku”.

      § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Sportu, wytworzono: 2012/10/05, odpowiedzialny/a: Michał Piersiński, wprowadził/a: Michał Piersiński, dnia: 2012/10/05 15:12:47
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Michał Piersiński 2012/10/05 15:12:47 nowa pozycja