Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 289/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Teatru Współczesnego w Szczecinie za 2011r - samorządowej instytucji kultury, dla której Gmina Miasto Szczecin jest organizatorem

Data podpisania: 2012/06/25

Data wejścia w życie: 2012/06/25


Na podstawie art.53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2009r. Nr 152, poz.1223,Nr 157, poz. 1241, Nr 165, poz. 1316, z 2010r. Nr 47, poz. 278, z 2011r. Nr 102, poz. 585, Nr 199, poz. 1175, Nr 232, poz. 1378) oraz § 8 ust. 4 Statutu Teatru Współczesnego w Szczecinie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLIX/933/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 9 stycznia 2006r w sprawie nadania Statutu Teatrowi Współczesnemu w Szczecinie (zm. Uchwała Nr XLVI/1169/10 Rady Miasta Szczecin  z dnia 26 kwietnia 2010r.), zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2011r. Teatru Współczesnego w Szczecinie.

       2. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Kultury, wytworzono: 2012/10/05, odpowiedzialny/a: Agata Stankiewicz, wprowadził/a: Małgorzata Andryszewska, dnia: 2012/10/05 08:21:00
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Andryszewska 2012/10/05 08:21:00 nowa pozycja