Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 269/12 zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania składu Powiatowej Rady Zatrudnienia na kadencję w latach 2008 – 2012.

Data podpisania: 2012/06/13

Data wejścia w życie: 2012/06/13


Zarządzenie Nr 269/12
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 13 czerwca 2012 r.

zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania składu Powiatowej Rady Zatrudnienia na kadencję w latach 2008 – 2012.

Na podstawie art. 23 ust. 4 i 5 pkt 2 oraz w związku z art. 2 ust. 1 pkt 36 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415; Nr 70, poz. 416; Nr 134, poz. 850; Nr 171, poz. 1056; Nr 216, poz. 1367; Nr 237, poz. 1654; z 2009, Nr 6, poz. 33; Nr 69, poz.595; Nr 91, poz.742; Nr 97, poz.800; Nr 115, poz.964; Nr 125, poz.1035; Nr 127, poz.1052; 161, poz.1278; Nr 219, poz. 1706; Dz. z 2010 r. Nr 28, poz. 146; Nr 81, poz. 531; Nr 239, poz. 1593; Nr 238,  
poz. 1578; Nr 254, poz. 1700; Nr 257, 1725; Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 106, poz. 622; Nr 45, poz. 235; Nr 171,poz.1016; Nr 205, poz. 1211; Nr 291, poz. 1707), zarządzam, co następuje : 

§ 1. W Zarządzeniu Nr 477/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie powołania składu Powiatowej Rady Zatrudnienia na kadencję w latach 2008 – 2012(zm. Zarządzenie Nr 563/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 grudnia 2008 r., Zarządzenie Nr 482/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 września 2010 r., Zarządzenie Nr 546/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 listopada 2010 r., Zarządzenie Nr 28/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 lutego 2011 r.) wprowadza się następujące zmiany: 

1) Odwołuję ze składu Powiatowej Rady Zatrudnienia Pana Zbigniewa Stasiowa. 

2) Powołuję do składu Powiatowej Rady Zatrudnienia Pana Mieszka Czarneckiego – Dyrektora Wydziału Obsługi Inwestorów i Biznesu Urzędu Miasta Szczecin. 

3) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) Marek Dziak – Rada OPZZ Województwa Zachodniopomorskiego, 

2) Marek Sala – Zarząd Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ Solidarność, 

3) Marek Suchomski – Zachodniopomorski Zarząd Wojewódzki Forum Związków Zawodowych, 

4) Józef Kozak – Północny Związek Pracodawców, 

5) Zbigniew Pluta – Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości, 

6) Piotr Szalewicz – Loża Szczecińska Business Centre Club, 

7) Ryszard Bojek – Zachodniopomorska Izba Rolnicza, 

8) Zdzisław Krzyżaniak – Kupiecka Izba Gospodarcza Pomorza Zachodniego, 

9) Antoni Niedzielko – Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Szczecinie, 

10) Zbigniew Olejnik – Północna Izba Gospodarcza, 

11) Krzysztof Piątek – Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości 
w Szczecinie, 

12) Leszek Duklanowski – Radny Rady Miasta Szczecin, 

13) dr Bazyli Baran – Radny Rady Miasta Szczecin, 

14) Mieszko Czarnecki – Dyrektor Wydziału Obsługi Inwestorów i Biznesu Urząd Miasta Szczecin, 

15) Stefan Karbownik – Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu Urząd Miasta Szczecin, 

16) Dorota Tyszkiewicz – Janik – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


udostępnił: Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu, wytworzono: 2012/06/19, odpowiedzialny/a: Mieszko Czarnecki, wprowadził/a: Stefan Karbownik, dnia: 2012/06/19 09:58:39
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Stefan Karbownik 2012/06/19 09:58:39 nowa pozycja