Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 483/12 w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miasta Nr Nr XXIII/656/12 z dnia 22 października 2012 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2012 rok.

Data podpisania: 2012/10/24

Data wejścia w życie: 2012/10/24


ZARZĄDZENIE NR 483/12
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 24 października 2012 r.

w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miasta Nr Nr XXIII/656/12 z dnia 22 października 2012 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2012 rok.


Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240, z 2010 r. Dz. U. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726, z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz. 1707) zarządzam, co następuje:
§ 1. Ustalam układ wykonawczy do uchwały Nr XXIII/656/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 października 2012 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2012 rok zgodnie z załącznikami Nr 1 - Nr 5 do Zarządzenia.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów wymienionych w załączniku Nr 2, Nr 4, Nr 5.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2012/10/24, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Renata Rolska-Kamińska, dnia: 2012/11/06 10:52:18
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Renata Rolska-Kamińska 2012/11/06 10:52:18 nowa pozycja