Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 253/12 zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2012 rok

Data podpisania: 2012/05/31

Data wejścia w życie: 2012/05/31


ZARZĄDZENIE NR 253/12
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 31 maja 2012 r.

 


zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2012 rok

    Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240, z 2010 Dz. U. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835,Nr 152
poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726, z 2011 Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz.1183, Nr234 poz.1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz. 1707) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 1/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 stycznia 2012 r.w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2012 r., ( zm. Zarządzenie Nr 27/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 stycznia 2012 r., zm. Zarządzenie Nr 38/12Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2012 r., zm. Zarządzenie Nr 92/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 lutego 2012 r., . Zarządzenie Nr 146/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 marca 2012 r. ) załączniki Nr 1 i Nr 2 otrzymują brzmienie jakw załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom/Kierownikom właściwych Wydziałów/Biur.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                                  Prezydent Miasta
                                                                                                                                     Piotr Krzystek
 


Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2012/07/16, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Bogumiła Spiczko, dnia: 2012/07/16 11:39:21
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogumiła Spiczko 2012/07/16 11:39:21 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2012/07/16 11:36:48 nowa pozycja