Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 297/12 uchylające zarządzenie w sprawie powołania Pełnomocnika ds. koordynowania współpracy z Miastem Berlin 

Data podpisania: 2012/06/26

Data wejścia w życie: 2012/06/26


Zarządzenie Nr 297/12
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 26 czerwca 2012 r.
 

uchylające zarządzenie w sprawie powołania Pełnomocnika ds. koordynowania współpracy z Miastem Berlin

Na podstawie § 10 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 96/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin, zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Traci moc Zarządzenie Nr 190/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. koordynowania współpracy z Miastem Berlin.


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2012/06/26, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Katarzyna Bojaruniec, dnia: 2012/06/27 11:22:58
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Bojaruniec 2012/06/27 11:22:58 nowa pozycja