Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 309/12 w sprawie zmiany budżetu Miasta oraz układu wykonawczego na 2012 rok

Data podpisania: 2012/06/28

Data wejścia w życie: 2012/06/28


ZARZĄDZENIE NR 309/12
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 28 czerwca 2012 r.

 

w sprawie zmiany budżetu Miasta oraz układu wykonawczego na 2012 rok


    Na podstawie art. 257, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240, z 2010 Dz. U. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726, z 2011 Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz. 1707) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększam dochody i wydatki na zadania własne o kwotę 32.000 zł zgodniez załącznikiem Nr 1 i Nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększam dochody i wydatki na zadania zlecone z mocy ustaw o kwotę 259.382 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 3 do zarządzenia.

§ 3. Wprowadzam zmiany do układu wykonawczego budżetu Miasta Szczecin na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 4 do zarządzenia.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów wymienionych w załącznikach Nr 2 i Nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                           Prezydent Miasta
                                                                                             Piotr Krzystek
 


Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2012/06/28, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Bogumiła Spiczko, dnia: 2012/07/16 12:48:47
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogumiła Spiczko 2012/07/16 12:48:47 nowa pozycja