Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 496/12 zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania lokalnego zespołu koordynującego realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 - 2015 dla Gminy Miasto Szczecin.

Data podpisania: 2012/11/08

Data wejścia w życie: 2012/11/08


ZARZĄDZENIE NR 496/12

Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 8 listopada 2012 r.

 

 

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania lokalnego zespołu koordynującego realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 - 2015 dla Gminy Miasto Szczecin.

 

 

    Na podstawie § 10 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 96/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. zarządzenie Nr 361/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 lipca 2012 r.), art. 2 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375) oraz § 4 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 24, poz. 128), zarządzam, co następuje:

 

 

   § 1. W Zarządzeniu Nr 433/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 września 2011 r. w sprawie powołania lokalnego zespołu koordynującego realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 - 2015 dla Gminy Miasto Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 373/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 sierpnia 2012 r.) § 1 pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14) Maria Makulska - Kapuścińska - Prezes Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Mniejszych Szans "Więź" w Szczecinie.”.

 

    § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: WSS, wytworzono: 2013/01/03, odpowiedzialny/a: Małgorzata Olejnik, wprowadził/a: Maciej Jasiński, dnia: 2013/01/03 14:11:04
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Maciej Jasiński 2013/01/03 14:11:04 modyfikacja wartości
Maciej Jasiński 2013/01/03 13:56:25 nowa pozycja