Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 514/12 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Data podpisania: 2012/11/16

Data wejścia w życie: 2012/11/16


Zadaniem Komisji jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : „Wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, kanalizacji kablowej teletechnicznej i oświetlenia w ramach zadania pn.: „Obwodnica Śródmieścia Szczecina - Etap V -budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej” – zamówienie uzupełniające”.


udostępnił: Biuro ds. Zamówień Publicznych, wytworzono: 2012/11/19, odpowiedzialny/a: Bartłomiej Miluch, wprowadził/a: Elżbieta Sęk, dnia: 2012/11/19 12:38:34
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Elżbieta Sęk 2012/11/19 12:38:34 nowa pozycja