Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 308/12 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Data podpisania: 2012/06/28

Data wejścia w życie: 2012/06/28


ZARZĄDZENIE NR 308/12
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

        Na podstawie art. 9g ust. 2 w związku z art. 91d pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, Dz. U. z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, Dz. U. z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67 poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706, Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206) zarządzam, co następuje:


    § 1. Powołuję komisje egzaminacyjne do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie określonym w załącznikach nr 1 do nr 3 do niniejszego zarządzenia.

    § 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Oświaty.

    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 308/12
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 28 czerwca 2012 r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Kwiatkowska Anna ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Przewodniczący komisji:
1) Rożek Leonarda Urząd Miasta Szczecin - przedstawiciel organu prowadzącego

Członkowie:
2) Kanicka Elżbieta Kuratorium Oświaty – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3) Wieleba Monika Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 5
4) Drapikowska Elżbieta Władysława ekspert z listy MEN - mgr pedagogiki, wychowanie przedszkolne, ochrona i kształtowanie środowiska
5) Koczan Alicja ekspert z listy MEN - mgr pedagogiki, kwalifikacje w zakresie integracji i edukacji przedszkolnej i szkolnej, nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne, zarządzanie oświatą


Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 308/12
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 28 czerwca 2012 r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Walczak-Chałubińska Aleksandra ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Przewodniczący komisji:
1) Rożek Leonarda Urząd Miasta Szczecin - przedstawiciel organu prowadzącego

Członkowie:
2) Kanicka Elżbieta Kuratorium Oświaty – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3) Marcinkiewicz Urszula Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 50
4) Koczan Alicja ekspert z listy MEN - mgr pedagogiki, kwalifikacje w zakresie integracji i edukacji przedszkolnej i szkolnej, nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne, zarządzanie oświatą
5) Drapikowska Elżbieta Władysława ekspert z listy MEN - mgr pedagogiki, wychowanie przedszkolne, ochrona i kształtowanie środowiska


Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr  308/12
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 28 czerwca 2012 r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Witwicka Justyna ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Przewodniczący komisji:
1) Rożek Leonarda Urząd Miasta Szczecin - przedstawiciel organu prowadzącego

Członkowie:
2) Kanicka Elżbieta Kuratorium Oświaty – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3) Marcinkiewicz Urszula Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 50
4) Drapikowska Elżbieta Władysława ekspert z listy MEN - mgr pedagogiki, wychowanie przedszkolne, ochrona i kształtowanie środowiska
5) Koczan Alicja ekspert z listy MEN - mgr pedagogiki, kwalifikacje w zakresie integracji i edukacji przedszkolnej i szkolnej, nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne, zarządzanie oświatą


Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 308/12
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 28 czerwca 2012 r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Markowska Joanna ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Przewodniczący komisji:
1) Grudzińska Kinga Urząd Miasta Szczecin - przedstawiciel organu prowadzącego

Członkowie:
2) Kanicka Elżbieta Kuratorium Oświaty – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3) Dobosz Elżbieta Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 8
4) Drapikowska Elżbieta Władysława ekspert z listy MEN - mgr pedagogiki, wychowanie przedszkolne, ochrona i kształtowanie środowiska
5) Koczan Alicja ekspert z listy MEN - mgr pedagogiki, kwalifikacje w zakresie integracji i edukacji przedszkolnej i szkolnej, nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne, zarządzanie oświatą


Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 308 /12
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 28 czerwca 2012 r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Majcherek Małgorzata ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Przewodniczący komisji:
1) Grudzińska Kinga Urząd Miasta Szczecin - przedstawiciel organu prowadzącego

Członkowie:
2) Kanicka Elżbieta Kuratorium Oświaty – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3) Waliszewska Iwona Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych Nr 12
4) Koczan Alicja ekspert z listy MEN - mgr pedagogiki, kwalifikacje w zakresie integracji i edukacji przedszkolnej i szkolnej, nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne, zarządzanie oświatą
5) Żwirska Anna ekspert z listy MEN - mgr pedagogiki w zakresie nauczania poczatkowego, studia podyplomowe: filologia polska, logopedia szkolna-terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej, oligofrenopedagogika, pedagogika lecznicza


Załącznik nr 6
do Zarządzenia nr 308/12
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 28 czerwca 2012 r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Połeć-Trusiuk Joanna ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Przewodniczący komisji:
1) Grudzińska Kinga Urząd Miasta Szczecin - przedstawiciel organu prowadzącego

Członkowie:
2) Kanicka Elżbieta Kuratorium Oświaty – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3) Użarowska Władysława Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi im. Związków Zawodowych Marynarzyi Portowców
4) Koczan Alicja ekspert z listy MEN - mgr pedagogiki, kwalifikacje w zakresie integracji i edukacji przedszkolnej i szkolnej, nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne, zarządzanie oświatą
5) Żwirska Anna ekspert z listy MEN - mgr pedagogiki w zakresie nauczania poczatkowego, studia podyplomowe: filologia polska, logopedia szkolna-terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej, oligofrenopedagogika, pedagogika lecznicza


Załącznik nr 7
do Zarządzenia nr 308/12
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 28 czerwca 2012 r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Gałas Anna ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Przewodniczący komisji:
1) Rożek Leonarda Urząd Miasta Szczecin - przedstawiciel organu prowadzącego

Członkowie:
2) Kanicka Elżbieta Kuratorium Oświaty – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3) Frołow Barbara Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 59
4) Drapikowska Elżbieta Władysława ekspert z listy MEN - mgr pedagogiki, wychowanie przedszkolne, ochrona i kształtowanie środowiska
5) Koczan Alicja ekspert z listy MEN - mgr pedagogiki, kwalifikacje w zakresie integracji i edukacji przedszkolnej i szkolnej, nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne, zarządzanie oświatą


Załącznik nr 8
do Zarządzenia nr 308/12
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 28 czerwca 2012 r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Łyczek Natalia ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Przewodniczący komisji:
1) Grudzińska Kinga Urząd Miasta Szczecin - przedstawiciel organu prowadzącego

Członkowie:
2) Kanicka Elżbieta Kuratorium Oświaty – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3) Użarowska Władysława Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi im. Związków Zawodowych Marynarzyi Portowców
4) Szklarski Dariusz ekspert z listy MEN - mgr filologii rosyjskiej, kwalifikacje w zakresie filologii polskiej, zarządzanie oświatą
5) Tondryk Danuta ekspert z listy MEN - mgr filologii germańskiej


Załącznik nr 9
do Zarządzenia nr 308 /12
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 28 czerwca 2012 r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Pekról Aleksandra ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Przewodniczący komisji:
1) Białowąs Jolanta Urząd Miasta Szczecin - przedstawiciel organu prowadzącego

Członkowie:
2) Kanicka Elżbieta Kuratorium Oświaty – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3) Baranowska Ludwika Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi
4) Szklarski Dariusz ekspert z listy MEN - mgr filologii rosyjskiej, kwalifikacje w zakresie filologii polskiej, zarządzanie oświatą
5) Tondryk Danuta ekspert z listy MEN - mgr filologii germańskiej


Załącznik nr 10
do Zarządzenia nr 308/12
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 28 czerwca 2012 r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Ponieważ Patrycja ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Przewodniczący komisji:
1) Białowąs Jolanta Urząd Miasta Szczecin - przedstawiciel organu prowadzącego

Członkowie:
2) Kanicka Elżbieta Kuratorium Oświaty – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3) Baranowska Ludwika Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi
4) Szklarski Dariusz ekspert z listy MEN - mgr filologii rosyjskiej, kwalifikacje w zakresie filologii polskiej, zarządzanie oświatą
5) Tondryk Danuta ekspert z listy MEN - mgr filologii germańskiej


udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2012/07/02, odpowiedzialny/a: Elżbieta Mosojć, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2012/08/03 11:48:14
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2012/08/03 11:48:14 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2012/07/02 11:49:42 nowa pozycja