Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 198/12 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2012 rok

Data podpisania: 2012/04/27

Data wejścia w życie: 2012/04/27


Zarządzenie Nr 198/12
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 27 kwietnia 2012 r.

w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2012 rok

    Na podstawie art. 247, ust. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240, z 2010 Dz. U. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726, z 2011 r. Nr 185 poz.1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240 poz.1429,Nr 291 poz.1707.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się układ wykonawczy budżetu Miasta Szczecin na 2012 rok, zgodnie z załącznikami Nr 1-5 do Zarządzenia.

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 646 /11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2012 rok ze zmianami:
Zarządzenie Nr 6 /12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta i układu wykonawczego na 2012 rok, Zarządzenie Nr 11/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta i układu wykonawczego na 2012 rok, Zarządzenie Nr 30/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta i układu wykonawczego na 2012 rok, Zarządzenie Nr 37/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta i układu wykonawczego na 2012 rok, Zarządzenie Nr 39/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miasta Nr XV/345/12 z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecinna 2012 rok, Zarządzenie Nr 60/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia10 lutego 2012 r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta i układu wykonawczego na 2012 rok, Zarządzenie Nr 71/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta oraz układu wykonawczego na 2012 rok, Zarządzenie Nr 72/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miasta Nr XVI/442/12 z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2012 rok, Zarządzenie Nr 90/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta i układu wykonawczego na 2012 rok, Zarządzenie Nr 122A/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta i układu wykonawczego na 2012 rok, Zarządzenie Nr 144/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmiany w budżecie Miastai układu wykonawczego na 2012 rok, Zarządzenie Nr 145/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miasta Nr XVII/473/12 z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2012 rok, Zarządzenie Nr 145A/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta i układu wykonawczego na 2012 rok, Zarządzenie Nr 167/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta oraz układu wykonawczego na 2012 rok.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz określonym dysponentom zgodnie z załącznikami Nr 1-5 do Zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                            wz. Prezydenta Miasta
                                                                                                             Bogdan Jaroszewicz
                                                                                                         Zastępca Prezydenta Miasta
 


Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2012/05/07, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Bogumiła Spiczko, dnia: 2012/05/08 10:03:17
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogumiła Spiczko 2012/05/08 10:03:17 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2012/05/08 10:00:17 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2012/05/07 12:10:48 nowa pozycja