Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 337/12 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Data podpisania: 2012/07/17

Data wejścia w życie: 2012/07/17


Zadaniem Komisji jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin z tytułu posiadania majątku znajdującego się w bezpośrednim jej zarządzie oraz majątku administrowanego przez pozostałe jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin na okres od 01.01.2013r. do 31.12.2014r.”.


udostępnił: Biuro ds Zamówień Publicznych, wytworzono: 2012/07/18, odpowiedzialny/a: Iwona Miller, wprowadził/a: Wioleta Sadowska, dnia: 2012/07/18 13:25:21
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioleta Sadowska 2012/07/18 13:25:21 nowa pozycja