Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 461/12 w sprawie określenia wskaźnika procentowego premii regulaminowej w 2012 roku

Data podpisania: 2012/10/12

Data wejścia w życie: 2012/10/12


ZARZĄDZENIE Nr 461/12
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 12 października 2012 r.


w sprawie określenia wskaźnika procentowego premii regulaminowej w 2012 roku

 

             Na podstawie § 22 ust. 3 regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Szczecin zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 276/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Szczecin zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (zm.: zarządzenie Nr 418/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 sierpnia 2009 r.,zarządzenie Nr 237/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 maja 2010 r., zarządzenie Nr 545/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 listopada 2010 r.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam wskaźnik procentowy premii regulaminowej w 2012 roku w wysokości  15 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego pracownika przysługującego pracownikowi w miesiącu poprzedzającym przyznanie premii.
§ 2. Zobowiązuję Dyrektorów Wydziałów (Kierowników Biur) oraz Kierownika Filii Urzędu Miasta Szczecin do poinformowania pracowników nadzorowanych komórek organizacyjnych o ustaleniach zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2012/10/16, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Anna Wojnicz, dnia: 2012/10/16 14:19:17
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Wojnicz 2012/10/16 14:19:17 modyfikacja wartości
Anna Wojnicz 2012/10/16 14:13:22 nowa pozycja