Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 293/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Teatralnego ,,Kana” Szczecinie za 2011r - samorządowej instytucji kultury, dla której Gmina Miasto Szczecin jest organizatorem

Data podpisania: 2012/06/25

Data wejścia w życie: 2012/06/25


Na podstawie art.53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( Dz.U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223, Nr 157, 1241, Nr 165, poz. 1316, z 2010r. Nr 47, poz. 278, z 2011r. Nr 102, poz. 585, Nr 199, poz. 1175, Nr 232, poz. 1378) oraz § 8 ust. 4 Statutu Ośrodka Teatralnego ,,Kana” w Szczecinie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr I/N/14/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 11 grudnia 2006r w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Teatralnemu ,,Kana” w Szczecinie (zm. Uchwała Nr XLVI/1173/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 kwietnia 2010r.), zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2011r. Ośrodka Teatralnego ,,Kana” w Szczecinie.

       2. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Kultury, wytworzono: 2012/10/05, odpowiedzialny/a: Agata Stankiewicz, wprowadził/a: Małgorzata Andryszewska, dnia: 2012/10/05 08:48:21
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Andryszewska 2012/10/05 08:48:21 nowa pozycja