Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 167/12 w sprawie zmiany budżetu Miasta oraz układu wykonawczego na 2012 rok

Data podpisania: 2012/04/13

Data wejścia w życie: 2012/04/13


ZARZĄDZENIE Nr 167/12
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 13 kwietnia 2012
r.


w sprawie zmiany budżetu Miasta oraz układu wykonawczego na 2012 rok

    Na podstawie art. 257, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240, z 2010 Dz. U. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835,
Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726, z 2011 Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz. 1707) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększam dochody i wydatki na zadania własne o kwotę 1 470 411 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 3 do Zarządzenia.

§ 2. Zwiększam dochody i wydatki na realizację zadań zleconych o kwotę 1 000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 3 do Zarządzenia.

§ 3. Wprowadzam zmiany do układu wykonawczego budżetu Miasta Szczecin na 2012 rok, zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 4 do Zarządzenia.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów wymienionych w załącznikach Nr 2 i Nr 4.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                                                                 Prezydent Miasta 
                                                                                                                    Piotr Krzystek 
 


udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2012/04/13, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Bogumiła Spiczko, dnia: 2012/04/24 15:17:32
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogumiła Spiczko 2012/04/24 15:17:32 nowa pozycja