Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 201/12 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Szczecin ustawami na 2012 rok

Data podpisania: 2012/05/02

Data wejścia w życie: 2012/05/02


Zarządzenie Nr 201/12

Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 02 maja 2012 r.

 

 

 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Szczecin ustawami na 2012 rok

 

 

Na podstawie art. 148 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych Dz. U. Nr 157 poz.1240, z 2010 Dz. U. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726, z 2011 Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240 poz.1429,Nr 291 poz.1707) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.W Zarządzeniu Nr 352/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Szczecin na 2012 rok (zm. Zarządzenie Nr 611/2011 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 grudnia 2011 r.) wprowadza się następujące zmiany:

  1. Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.
  2. ZałącznikNr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

§ 2.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

PREZYDENT MIASTA

Piotr Krzystek


udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2012/05/14, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Renata Rolska-Kamińska, dnia: 2012/05/15 13:49:15
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Renata Rolska-Kamińska 2012/05/15 13:49:15 modyfikacja wartości
Renata Rolska-Kamińska 2012/05/14 13:50:58 nowa pozycja