Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 215/12 w sprawie zmiany w budżecie Miasta i układu wykonawczego na 2012 rok

Data podpisania: 2012/05/10

Data wejścia w życie: 2012/05/10


ZARZĄDZENIE NR 215/12

Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 10 maja 2012r.

 

w sprawie zmiany w budżecie Miasta i układu wykonawczego na 2012 rok 

Na podstawie art. 259 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.- o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240, z 2010 Dz. U. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726, z 2011 Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz. 1707) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Wprowadzam zmiany w zakresie wydatków budżetowych Miasta Szczecin na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

 

§ 2. Wprowadzam zmiany do układu wykonawczego budżetu Miasta Szczecin na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

 

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorowi Wydziału wymienionego w załączniku Nr 2.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

     Piotr Krzystek


udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2012/05/10, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Renata Rolska-Kamińska, dnia: 2012/05/22 16:03:10
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Renata Rolska-Kamińska 2012/05/22 16:03:10 modyfikacja wartości
Kamil Kubiś 2012/05/22 15:43:30 modyfikacja wartości
Kamil Kubiś 2012/05/22 15:30:15 modyfikacja wartości
Renata Rolska-Kamińska 2012/05/22 15:18:33 modyfikacja wartości
Renata Rolska-Kamińska 2012/05/22 14:38:51 modyfikacja wartości
Renata Rolska-Kamińska 2012/05/22 13:46:20 modyfikacja wartości
Renata Rolska-Kamińska 2012/05/22 13:35:59 nowa pozycja