Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 5/12  w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Data podpisania: 2012/01/05

Data wejścia w życie: 2012/01/05


Zadaniem Komisji, jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : Świadczenie usług zdrowotno-diagnostycznych z zakresu uzależnienia od alkoholu, polegających na przeprowadzeniu badania i sporządzeniu wspólnej opinii przez biegłych sądowych (psycholog, psychiatra) na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecnie.”.


udostępnił: Joanna Sontowska, wytworzono: 2012/02/23, odpowiedzialny/a: Bartłomiej Miluch, wprowadził/a: Joanna Sontowska, dnia: 2012/02/23 11:51:57
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Joanna Sontowska 2012/02/23 11:51:57 nowa pozycja