Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 568B/12 w sprawie zmiany budżetu Miasta oraz układu wykonawczego na 2012 rok

Data podpisania: 2012/12/27

Data wejścia w życie: 2012/12/27


ZARZĄDZENIE NR 568B/12
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta oraz układu wykonawczego na 2012 rok

Na podstawie art. 257, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240, z 2010 Dz. U. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578,
Nr 257 poz.1726, z 2011 Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz. 1707) zarządzam, co następuje:
§ 1. Z większam dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 50.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 3 do zarządzenia.
§ 2. Zwiększam dochody i wydatki na zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 148.943 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 3 do zarządzenia.
§ 3. Wprowadzam zmiany do układu wykonawczego budżetu Miasta Szczecin na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 4 do zarządzenia.
§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów wymienionych w załącznikach Nr 2 i Nr 4.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2012/12/27, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Renata Rolska-Kamińska, dnia: 2013/01/15 12:14:42
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Renata Rolska-Kamińska 2013/01/15 12:14:42 modyfikacja wartości
Renata Rolska-Kamińska 2013/01/15 10:27:37 nowa pozycja