Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 344/12 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu ds. współpracy przy realizacji projektu Gryfia Biznes

Data podpisania: 2012/07/18

Data wejścia w życie: 2012/07/18


Zarządzenie Nr 344/12
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 18 lipca 2012 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu ds. współpracy przy realizacji projektu Gryfia Biznes Park i Projektu Inwestycyjnego


Na podstawie § 10 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 96/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin zarządzam, co następuje:


§ 1. W Zarządzeniu Nr 279/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie powołania zespołu ds. współpracy przy realizacji projektu Gryfia Biznes Park i Projektu Inwestycyjnego w § 1 po pkt 10 dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

„11) Wiesława Rabińska - Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin.”
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 


udostępnił: Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu, wytworzono: 2012/07/27, odpowiedzialny/a: Mieszko Czarnecki, wprowadził/a: Anna Woźniak, dnia: 2012/07/27 15:02:21
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Woźniak 2012/07/27 15:02:21 nowa pozycja