Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 411/12 w sprawie przeprowadzenia postępowania i udzielenia zmówienia dot. zakupu energii elektrycznej na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin

Data podpisania: 2012/09/07

Data wejścia w życie: 2012/09/07


ZARZĄDZENIE NR 411/12
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 7 września 2012 r.

w sprawie przeprowadzenia postępowania i udzielenia zmówienia dot. zakupu energii elektrycznej na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin

Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, zm.: Dz.U. z 2010 r. Nr 161, poz. 1078, Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 234, poz. 1386, Nr 240. poz. 1429 oraz z 2012 r. poz. 769, poz. 951) zarządzam co następuje:

 

§ 1. Wyznaczam Urząd Miasta Szczecin do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia dot. zakupu energii elektrycznej na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin.

§ 2. Postępowaniem objęte będą jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin dla punktów poboru energii wyszczególnionych w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Obsługi Urzędu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 


Załączniki:

udostępnił: Biuro Obsługi Urzędu, wytworzono: 2012/09/12, odpowiedzialny/a: Ewa Słodkowska, wprowadził/a: Elżbieta Stolarz, dnia: 2012/09/12 12:02:44
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Elżbieta Stolarz 2012/09/12 12:02:44 nowa pozycja