Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 424/12 w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miasta Nr XXII/618/12 z dnia 17

Data podpisania: 2012/09/17

Data wejścia w życie: 2012/09/17


ZARZĄDZENIE NR 424/12
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 17 września 2012 r.


w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miasta Nr XXII/618/12 z dnia 17 września 2012 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2012
rok.


Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240, z 2010 r. Dz. U. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726, z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz. 1707) zarządzam, co następuje:
§ 1. Ustalam układ wykonawczy do uchwały Nr XXII/618/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 września 2012 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2012 rok zgodnie z załącznikami Nr 1 - Nr 4 do Zarządzenia.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów wymienionych w załączniku Nr 2, Nr 4.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

PREZYDENT MIASTA

Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2012/09/17, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Renata Rolska-Kamińska, dnia: 2012/09/27 11:24:03
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Renata Rolska-Kamińska 2012/09/27 11:24:03 nowa pozycja