Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 343A/12 w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miasta Nr XXI/590/12 z dnia 16lipca 2012 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2012 rok.

Data podpisania: 2012/07/17

Data wejścia w życie: 2012/07/17


ZARZĄDZENIE NR 343A/12
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 17 lipca 2012 r.


w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miasta Nr XXI/590/12 z dnia 16lipca 2012 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2012 rok.

    Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240, z 2010 r. Dz. U. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726, z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz. 1707) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam układ wykonawczy do uchwały Nr XXI/590/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2012 rok zgodnie z załącznikami Nr 1 - Nr 5 do Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów wymienionych w załączniku Nr 2, Nr 4, Nr 5.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                                       Prezydent Miasta
                                                                                         Piotr Krzystek
 


Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2012/07/25, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Bogumiła Spiczko, dnia: 2012/07/25 09:15:31
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogumiła Spiczko 2012/07/25 09:15:31 nowa pozycja