Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 186/12 Zarządzenie uchylające Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Data podpisania: 2012/04/23

Data wejścia w życie: 2012/04/23


Traci moc Zarządzenie Nr 136/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Roboty dodatkowe do Umowy Nt WGKiOŚ 413/2010 CRU 10/0005111 zadanie pn. „Promenada z widokiem na Odrę - Przebudowa Szczecińskich Bulwarów - (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego) - przebudowa nabrzeża Bulwar Piastowski”.


udostępnił: Biuro ds Zamówień Publicznych, wytworzono: 2012/04/23, odpowiedzialny/a: Bartłomiej Miluch, wprowadził/a: Elżbieta Sęk, dnia: 2012/04/23 14:32:33
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Elżbieta Sęk 2012/04/23 14:32:33 nowa pozycja