Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 213/12 W sprawie powołania Zespołu dla potrzeb realizacji zadania polegającego na przeprowadzeniu postępowania mającego na celu wybór projektanta i operatora Parku Wodnego wraz z obiektami towarzyszącymi

Data podpisania: 2012/05/10

Data wejścia w życie: 2012/05/10


ZARZĄDZENIE NR 213/12

Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 10 maja 2012r.

 

w sprawie powołania Zespołu dla potrzeb realizacji zadania polegającego na przeprowadzeniu postępowania mającego na celu wybór projektanta i operatora Parku Wodnego wraz z obiektami towarzyszącymi.

Na podstawie § 10 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 96/12  Prezydenta Miasta Szczecin  z dnia 1 marca 2012 r.  w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecinzarządzam, co następuje:

§ 1. Dla potrzeb realizacji zadania polegającego na przeprowadzeniu postępowania mającego na celu wybór projektanta i  operatora Parku Wodnego wraz z obiektami towarzyszącymi powołuję Zespół
w składzie:

 1. Pan Dariusz Wąs – Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin
 2. Pani Iwona Bobrek – Dyrektor Wydziału zarządzania Finansami Miasta,
 3. Pani Krystyna Kurzawa – Kierownik Referatu ds. inwestycji kubaturowych i komunalnych
  w Wydziale Inwestycji Miejskich,
 4. Pani Ewa Kordus – Kierownik Referatu ds. koordynacji projektów inwestycyjnych
  w Wydziale Obsługi Inwestorów i Biznesu,
 5. Pan Krzysztof Michalski – Zastępca Dyrektora Biura Planowania Przestrzennego Miasta,
 6. Pani Anna Sokołowska – Kierownik Zespołu Urbanistycznego Zachód w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta,
 7. Pani Maria Latkowska – Kierownik Referatu ds. przygotowania i Sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami,
 8. Pani Danuta Monika Romanowicz  - Podinspektor w Biurze Strategii.
 9. Pan Piotr Spaczyński – Radca Prawny z Kancelarii Prawnej Spaczyński, Szczepaniak
  i Wspólnicy Sp. k.:
 10. Pani Anna Piotrowska – Aplikantka Radcowska z Kancelarii Prawnej Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy Sp. k.:

§ 2. Do zadań Członków Zespołu z Kancelarii Prawnej Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy Sp. k. należy wykonywanie usług opisanych w Umowie Zlecenia zawartej w Warszawie w dniu 3 lutego 2012 r. pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Kancelarią Prawną Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy Sp. k z siedzibą w Warszawie.

§ 3. Do zadań Członków Zespołu z ramienia Miasta Szczecin  należy udzielanie wymaganych informacji, dostarczanie danych, podejmowanie decyzji leżących po stronie Miasta, niezbędnych do realizacji przedmiotu wymienionej w § 2 Umowy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: WOIiB , wytworzono: 2012/05/16, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Anna Hoffman, dnia: 2012/05/16 12:31:07
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Hoffman 2012/05/16 12:31:07 nowa pozycja