Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 553/12 w sprawie wspólnego prowadzenia stołówki szkolnej przez Szkołę Podstawową Nr 47 w Szczecinie i VI Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie

Data podpisania: 2012/12/14

Data wejścia w życie: 2012/12/14


ZARZĄDZENIE NR 553/12
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 14 grudnia 2012 r.
w sprawie wspólnego prowadzenia stołówki szkolnej przez Szkołę Podstawową Nr 47 w Szczecinie i VI Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567), w związku z art.5 ust.7 pkt 1 i 3, art. 5 c pkt 2 oraz art.67 a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz.1705, Dz. U. z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, Dz. U. z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206 oraz z 2012 r. Nr 941 i Nr 979) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Zobowiązuję Szkołę Podstawową Nr 47 w Szczecinie i VI Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie do wspólnego prowadzenia stołówki szkolnej. 

§ 2. Środki finansowe niezbędne na prowadzenie stołówki zostaną przekazane Szkole Podstawowej Nr 47 w Szczecinie przez organ prowadzący. 

§ 3. Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 47 w Szczecinie zobowiązany jest do informowania dyrektora VI Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie o wysokości cen posiłków dla uczniów oraz cen posiłków dla nauczycieli oraz innych pracowników, wnoszących opłaty indywidualnie. 

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Oświaty. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


 


udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2012/12/31, odpowiedzialny/a: Beata Misiak, wprowadził/a: Wioleta Zmorzyńska, dnia: 2012/12/31 12:22:57
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioleta Zmorzyńska 2012/12/31 12:22:57 nowa pozycja