Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 193/12 w sprawie powołania Pełnomocnika ds. realizacji projektu pn. „Poprawa

Data podpisania: 2012/04/24

Data wejścia w życie: 2012/04/24


Zarządzenie Nr 193/12
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 24 kwietnia 2012 r.


w sprawie powołania Pełnomocnika ds. realizacji projektu pn. „Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych”
 

Na podstawie § 10 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin, stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 96/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin w związku z § 1 Zarządzenia Nr 190/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Zespołu ds. koordynowania działań związanych z realizacją projektu pn. „Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych” z a r z ą d z a m , co następuje:

§ 1. Powołuję Pana Andrzeja Gajdę – Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego Nieruchomości i Opłaty Lokalne Spółka z o.o. w Szczecinie na Pełnomocnika ds. koordynowania realizacji projektu pn. „Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych” nr POIS.08.03.00-00-014/10, zwanego w dalszej części Zarządzenia Pełnomocnikiem.

§ 2. Do zadań Pełnomocnika należy reprezentowanie i występowanie w imieniu Gminy Miasto Szczecin w sprawach dotyczących realizacji projektu pn. „Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych” nr POIS.08.01.00-014/10 oraz bieżące kierowanie jego realizacją w związku z monitorowaniem realizacji polityki transportowej w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym.
 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


 


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2012/04/24, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Anna Woźniak, dnia: 2012/05/02 14:47:47
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Woźniak 2012/05/02 14:47:47 nowa pozycja