Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 399/12 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu dla potrzeb realizacji zadania polegającego na przeprowadzeniu postępowania mającego na celu wybór projektanta i operatora Parku Wodnego wraz z obiektami towarzyszącymi

Data podpisania: 2012/08/28

Data wejścia w życie: 2012/08/28


Zarządzenie Nr 399/12
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 28 sierpnia 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu dla potrzeb realizacji zadania polegającego na przeprowadzeniu postępowania mającego na celu wybór projektanta i operatora Parku Wodnego wraz z obiektami towarzyszącymi

 

Na podstawie § 10 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 96/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin ( zm. Zarządzenie Nr 361/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 lipca 2012 r.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. W Zarządzeniu Nr 213/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 maja 2012 roku w sprawie powołania Zespołu dla potrzeb realizacji zadania polegającego na przeprowadzeniu postępowania mającego na celu wybór projektanta i operatora Parku Wodnego wraz z obiektami towarzyszącymi, w § 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

 

„8) Pani Ewa Nosek – Architekt Miasta, Zastępca Dyrektora Biura Strategii.”

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


udostępnił: Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu, wytworzono: 2012/10/09, odpowiedzialny/a: Tomasz Woszczyk, wprowadził/a: Anna Hoffman, dnia: 2012/10/09 14:04:57
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Hoffman 2012/10/09 14:04:57 nowa pozycja