Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2003 r.

Zarządzenie nr 660/03 w sprawie zmiany w budżecie Miasta i układu wykonawczego na 2003 r.

Data podpisania: 2003/12/09

Data wejścia w życie: 2003/12/09


ZARZĄDZENIE NR 660/03
Prezydenta Miasta Szczecina
z dnia 09 grudnia 2003 r.

w sprawie zmiany w budżecie Miasta i układu wykonawczego na 2003 r.

Na podstawie art. 126 ust. 1 pkt 1 i art.128 ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. - o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148; Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851) oraz § 16 uchwały Nr III/52/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 10 marca 2003 r. w sprawie budżetu Miasta na 2003 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetowych Miasta Szczecina na 2003 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Ustalam układ wykonawczy do zmian określonych w § 1 zarządzenia, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§3. Ustalam układ wykonawczy w zakresie wydatków majątkowych Miasta Szczecina na 2003 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów wymienionych w załącznikach Nr 2 i Nr 3 do zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Marian Jurczyk


Załączniki:

udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2011/10/11, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Dawid Milewski, dnia: 2011/10/11 14:26:48
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dawid Milewski 2011/10/11 14:26:48 nowa pozycja