Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2003 r.

Zarządzenie nr 493/03 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad przygotowania i redagowania projektów polityk branżowych Strategii Rozwoju Szczecina

Data podpisania: 2003/09/11

Data wejścia w życie: 2003/09/11


ZARZĄDZENIE NR 493/03
Prezydenta Miasta Szczecina
z dnia 11 września 2003 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad przygotowania i redagowania projektów polityk branżowych Strategii Rozwoju Szczecina

Na podstawie § 7 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szczecinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 136/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szczecinie (Dz. Urz. Wojew. Zachodniopomorskiego z dnia 21 marca 2003 roku, Nr 23, poz. 311) oraz w związku z Zarządzeniem Nr 412/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 16 lipca 2003 r. w sprawie zasad redagowania i przygotowania projektów uchwał Rady Miasta oraz zarządzeń Prezydenta Miasta, zarządzam, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 393/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 08 lipca 2003 r. w sprawie ustalenia zasad przygotowania i redagowania projektów polityk branżowych Strategii Rozwoju Szczecina otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Prezydent Miasta
Marian Jurczyk


Załączniki:

udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2011/10/11, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Dawid Milewski, dnia: 2011/10/11 11:09:41
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dawid Milewski 2011/10/11 11:09:41 nowa pozycja