Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2003 r.

Zarządzenie nr 670/03 zmieniające harmonogram dochodów i wydatków budżetu Miasta na 2003 rok

Data podpisania: 2003/12/12

Data wejścia w życie: 2003/12/12


ZARZĄDZENIE Nr 670/03
PREZYDENTA MIASTA SZCZECINA
z dnia 12 grudnia 2003 r.

zmieniające harmonogram dochodów i wydatków budżetu Miasta na 2003 rok

Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz.391 i Nr 65, poz.594, Nr 96, poz.874, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz. 1851), zarządzam, co następuje:

§ 1.Załączniki Nr 1 i Nr 2 Zarządzenia Nr 163/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 04 kwietnia 2003 r.w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków Budżetu Miasta na 2003 rok (zm. Zarządzenie Nr 194/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 09 kwietnia 2003 r., Zarządzenie Nr 236/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 28 kwietnia 2003 r., Zarządzenie Nr 242b/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 29 kwietnia 2003 r., Zarządzenie Nr 267/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 13 maja 2003 r., Zarządzenie Nr 315/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 30 maja 2003 r., Zarządzenie Nr 340/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 06 czerwca 2003 r., Zarządzenie Nr 381/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 30 czerwca 2003 r., Zarządzenie Nr 403/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 15 lipca 2003 r., Zarządzenie Nr 416/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 22 lipca 2003 r., Zarządzenie Nr 430/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 24 lipca 2003 r., Zarządzenie Nr 475/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 29 sierpnia 2003 r., Zarządzenie Nr 505/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 16 września 2003 r., Zarządzenie Nr 533/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 30 września 2003 r., Zarządzenie Nr 576/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 29 października 2003 r., Zarządzenie Nr 628/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 18 listopada 2003 r., Zarządzenie Nr 650/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 2 grudnia 2003 r., Zarządzenie Nr 661/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 9 grudnia 2003 r. ), otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorowi Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej.

§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Marian Jurczyk


Załączniki:

udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2011/10/11, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Dawid Milewski, dnia: 2011/10/11 14:37:59
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dawid Milewski 2011/10/11 14:37:59 nowa pozycja