Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2003 r.

Zarządzenie nr 202/03 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2003 rok.

Data podpisania: 2003/04/10

Data wejścia w życie: 2003/04/10


ZARZĄDZENIE Nr 202/03
PREZYDENTA MIASTA SZCZECINA
z dnia 10 kwietnia 2003 roku

w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2003 rok.

Na podstawie z art. 126 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2003r. Nr 15, poz. 148) zarządza się, co następuje

§ 1

Ustala się układ wykonawczy budżetu Miasta na 2003 rok zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta oraz określonym dysponentom zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 do zarządzenia.

§ 3

Traci moc Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 129/03 z dnia 14 marca 2003 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2003 rok.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Wz. Prezydenta Miasta
Anna Nowak
Zastępca Prezydenta


Załączniki:

udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2011/10/10, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Dawid Milewski, dnia: 2011/10/10 13:47:58
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dawid Milewski 2011/10/10 13:47:58 nowa pozycja