Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2003 r.

Zarządzenie nr 474/03 w sprawie zmiany budżetu Miasta oraz układu wykonawczego na 2003 r.

Data podpisania: 2003/08/29

Data wejścia w życie: 2003/08/29


ZARZĄDZENIE NR 474/03
Prezydenta Miasta Szczecina
z dnia 29 sierpnia 2003r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta oraz układu wykonawczego na 2003 r.

Na podstawie art. 128 ust 1 pkt 1 oraz art 126 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 96 poz.874 ), zarządzam, co następuje:

§ 1.1.
Zwiększa się dochody i wydatki na realizację zadań własnych o kwotę
544 710 zł
2. Zwiększa się dochody i wydatki na realizację zadań zleconych

z zakresu administracji rządowej o kwotę
6 000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.Wprowadza się zmiany do układu wykonawczego zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów wymienionych w załączniku Nr 2.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Marian Jurczyk


Załączniki:

udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2011/10/11, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Dawid Milewski, dnia: 2011/10/11 10:14:17
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dawid Milewski 2011/10/11 10:14:17 nowa pozycja