Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2003 r.

Zarządzenie nr 694/03 w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków projektu budżetu Miasta Szczecina na 2004 rok

Data podpisania: 2003/12/30

Data wejścia w życie: 2004/01/01


ZARZĄDZENIE Nr 694/03
PREZYDENTA MIASTA SZCZECINA
z dnia 30 grudnia 2003 r.

w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków projektu budżetu Miasta Szczecina na 2004 rok

Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz.391 i Nr 65, poz.594, Nr 96, poz.874, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz. 1851), zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam harmonogram dochodów i wydatków projektu budżetu Miasta Szczecina na 2004 rok.
1) Harmonogram dochodów budżetowych ustalam w szczegółowości do dysponentów i miesięcy zgodnie z załącznikiem nr 1.
2) Harmonogram wydatków budżetowych ustalam w szczegółowości do dysponentów i miesięcy zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Realizacja wydatków budżetowych nie może przekraczać kwot ustalonych w harmonogramie, o którym mowa w § 1 w układzie narastającym.

§ 3. Dyrektorzy wydziałów i Kierownicy biur Urzędu Miejskiego będący dysponentami środków budżetowych realizują dochody i wydatki budżetowe zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w § 1 i informują podległe i nadzorowane jednostki o harmonogramie.

§ 4. Nadzór nad realizacją harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych powierzam Dyrektorowi Wydziału Księgowości.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku

Prezydent Miasta
Marian Jurczyk


Załączniki:

udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2011/10/12, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Dawid Milewski, dnia: 2011/10/12 09:12:02
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dawid Milewski 2011/10/12 09:12:02 nowa pozycja