Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2003 r.

Zarządzenie nr 237/03 w sprawie przyjmowania, rejestrowania, koordynowania i załatwiania petycji skarg i wniosków

Data podpisania: 2003/04/28

Data wejścia w życie: 2003/04/28


ZARZĄDZENIE NR 237/03
PREZYDENTA MIASTA SZCZECINA
z dnia 28 kwietnia 2003 r.

w sprawie przyjmowania, rejestrowania, koordynowania i załatwiania petycji skarg i wniosków

Na podstawie § 60 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szczecinie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 136/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szczecinie (Dz. Urz. Wojew. Zachodniopomorskiego z dnia 21 marca 2003 r. Nr 23, poz.311)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadza się szczegółowy tryb przyjmowania, rejestrowania, koordynowania i załatwiania petycji, skarg i wniosków w Urzędzie Miejskim w Szczecinie, jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr 277/02 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie przyjmowania, rejestrowania, koordynowania i załatwiania petycji, skarg i wniosków.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki:

udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2011/10/10, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Dawid Milewski, dnia: 2011/10/10 13:56:11
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dawid Milewski 2011/10/10 13:56:11 nowa pozycja