Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2003 r.

Zarządzenie nr 473/03 w sprawie zmiany w budżecie Miasta i układu wykonawczego na 2003 r.

Data podpisania: 2003/08/23

Data wejścia w życie: 2003/08/23


ZARZĄDZENIE NR 473/03
Prezydenta Miasta Szczecina
z dnia 29 sierpnia 2003 r.

w sprawie zmiany w budżecie Miasta i układu wykonawczego na 2003 r.

Na podstawie art. 126 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. - o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz.148; Nr 45 poz.39, Nr 65 poz.594, Nr 96 poz. 874) oraz § 16 ust.1 uchwały Nr III/52/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 10 marca 2003 r. w sprawie budżetu Miasta na 2003 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam zmiany w zakresie wydatków budżetowych Miasta Szczecina na 2003 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Ustalam układ wykonawczy do zmian określonych w § 1 zarządzenia, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów wymienionych w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Marian Jurczyk


Załączniki:

udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2011/10/11, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Dawid Milewski, dnia: 2011/10/11 10:10:52
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dawid Milewski 2011/10/11 10:10:52 nowa pozycja