Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2003 r.

Zarządzenie nr 186/03 w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Urzędu Miejskiego w Szczecinie.

Data podpisania: 2003/04/08

Data wejścia w życie: 2003/04/08


ZARZĄDZENIE NR 186/03
PREZYDENTA MIASTA SZCZECINA
z dnia 8 kwietnia 2003 r.

w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Urzędu Miejskiego w Szczecinie.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz. 1806) oraz § 13 ust. 7 Instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U. z 1999r., Nr 112, poz. 1319)

z a r z ą d z a m co następuje:

§ 1.

Jednolity rzeczowy wykaz akt dla Urzędu Miejskiego w Szczecinie rozbudowuje się o nowe hasła klasyfikacyjne jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki:

udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2011/10/10, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Dawid Milewski, dnia: 2011/10/10 13:31:19
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dawid Milewski 2011/10/10 13:31:19 nowa pozycja